حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour à la page d'accueil  نگارش

RSS / XMLچیست؟  

شیوه سندیکسیون در سایت حقوق.

سندیکسیون (syndication) فنی است که اجازه می دهد تا داده های سایت حقوق نمایش داده شوند در سایت یا وبلاگ شما.

در این شیوه از XML استفاده شده است ولی به گونه ای بسیار ساده شده.

 

چگونه می توانید عنوان های نوشته های این سایت را در سایت یا وبلاگتان نمایش دهید؟

 با گذاشتن لینک های زیر در سایت یا وبلاگ خود، به ترتیب عناوین مقالات و مقالات کوتاه منتشر شده در حقوق به طور خودکار در آنجا نمایش داده می شوند :


-   تمام مقالات : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3


-   تمام مقالات کوتاه : http://hoghoogh.com.online.fr/backend-breves.php3

با این حال،  همچنین شما می توانید عناوین نوشته های این سایت را بخش به بخش در سایت یا وبلاگ خود نمایش دهید. برای این کار کافی است که شماره هر بخش را به بک اند (backend) بیفزائید.

برای مثال :

آزمون های حقوقی. شماره اش هست 98 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=98

آیین دادرسى و داوری. شماره اش هست 47 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=47

ارتباط با سایت. شماره اش هست 2 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=2

اطلاع رسانی . شماره اش هست 9 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=9

جستجو و پژوهش. شماره اش هست 16 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=16

حقوق افغانستان. شماره اش هست 91 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=91

حقوق ایران باستان. شماره اش هست 73 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=73

حقوق بشر. شماره اش هست 48 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=48

حقوق بین الملل. شماره اش هست 67 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=67

حقوق خصوصی. شماره اش هست 42 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=42

حقوق عمومی. شماره اش هست 37 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=37

حقوق کیفری و بزه شناسی. شماره اش هست 46 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=46

حقوقدان. شماره اش هست 70 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=70

درباره این سایت. شماره اش هست 1 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=1

سایر مطالب. شماره اش هست 61 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=61

شبکه حقوق، تازه ترین مطالب . شماره اش هست 74 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=74

قوانین و مقررات. شماره اش هست 54 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=54

كتابخانه - دانشكده . شماره اش هست 53 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=53

مقالات سایت حقوق. شماره اش هست 8 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=8

نوشته های حقوقی. شماره اش هست 49 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoghoogh.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=49

در پایان، برای تمام کسانی که امکان پارسه کردن در سایت یا وبلاگشان ندارند، امکان گنجاندن کدهای زیر در هر جای صفحه سایت یا وبلاگشان وجود دارد:

 

<script src="http://hoghoogh.com.online.fr/distrib.php3">

 

بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -