حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ دانشکده های حقوق دنیا و راهنمای تحصیل http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=54 2005-02-07 19:44:12 این فهرست در حال تکمیل است. تمام کشورها: براى فهرست تمام مراكز آموزش عالي كشورهاى مختلف جهان اینجا را ﻛﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ کشورهای متحده آمریکا (ترجمه دقیق عبارت the United States of America ): <P class=spip ali 2005-02-07T18:44:12Z text/html fa سوابق آموزش حقوق در ايران http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=46 2005-02-06 03:34:31 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/arton46.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> سوابق آموزش حقوق در ايران : * سابقه آموزش حقوق در عصر قاجار * تاسيس مدرسه عالی علوم سياسی ( حقوق ) * تاسيس رسمی مدرسه عالی حقوق * اولين مدرسان مدرسه عالی حقوق * تاسيس مدرسه علوم سياسی و حقوق * تاسيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران * دانشكده های حقوق دوره معاصر <FONT color=#ff0000 (...) 2005-02-06T02:34:31Z text/html fa کتابخانه ها و مراکز اسناد http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=26 2005-01-24 18:41:48 کتابخانه ها و مراكز اسناد ایران كتابخانه ملي ايران كتابخانه مجلس شوراي اسلامي كتابخانه هاى دانشگاه اصفهان كتابخانه مركزى دانشگاه امام صادق مركز مدارك علمي كشور <A href="http://hajipour.online.fr/photo/picture.php?cat=12&image_id=177&ex 2005-01-24T17:41:48Z text/html fa دانشکده های حقوق ایران http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=25 2005-01-24 18:33:33 اگر دانشکده شما در این فهرست نیست، از طریق گزینه "نظر شما" در پائین این صفحه، نام و آدرس اینترنتی آنرا برای اضافه کردن بفرستید. برای فهرست کامل دانشگاههای ایران اینجا را کلیک کنید برای مراجعه به انجمن های سایت حقوقدان، در خصوص دانشکده های حقوق ایران، <A (...) 2005-01-24T17:33:33Z text/html fa