حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ انتشار شماره سوم نشریه تخصصی حقوق اساسی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=274 2005-05-01 16:46:57 شماره حاضر نشريه حاوي بخشهاي گوناگوني چون، «مقالات»، «ترجمه»، «نقد رويه ها»، « ديدگاهها»، «گزارش حقوقي»، «بخش خارجي» (به زبان فرانسه)، « نمايه» و نيز چکيده هايي به دو زبان انگليسي و فرانسه مي باشد. بخش اصلي اين شماره را همچون شماره هاي گذشته، «مقالات» مندرج در آن تشكيل مي (...) 2005-05-01T14:46:57Z text/html fa قابل توجه صاحبان سـایت ها و وبـلاگ های حقوقی ایرانی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=259 2005-04-24 02:57:33 سایت حقوق، جهت معرفی و شناساندن سایت ها و وبلاگ های حقوقی ایرانی به حقوقدان ها، اقدام به ایجاد دایرکتوری سایت ها و وبلاگ های حقوقی ایرانی نموده است. سایت ها و بلاگ هائی در این فهرست قرار می گیرند که به ارائه و تولید مطالب حقوقی می پردازند. صاحبان محترم سایت ها و وبلاگ های (...) 2005-04-24T00:57:33Z text/html fa دامین نام های حقوقی (فروش یا اجاره) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=37 2005-01-25 14:26:17 دامین نام های زیر به فروش می رسند یا به اجاره داده می شوند. مدت اجاره به صورت توافقی از یکسال تا ده سال می تواند باشد. مدت قرارداد قابل تمدید است. طرف اجاره متعهد خواهد شد که کلیه قوانین و مقررات تعهد شده توسط ثبت کننده دامین نام را بپذیرد. توضیح: برای ایجاد یک سایت، ابتدائا (...) علی حاجی پور 2005-01-25T13:26:17Z text/html fa علی حاجی پور سایت های مراجع و نهادهاى دولتى http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=36 2005-01-25 14:02:23 این فهرست به مرور تکمیل می شود. توجه: نهادها و سازمانهاى مربوط به هررشته در صفحه همان رشته آمده است و از تكرار آنها در اینجا خوددارى شده است. (براى مثال نهادها و سازمانهاى بین المللى در قسمت مربوط به حقوق بین الملل آورده شده اند). مراجع و نهادهاى دولتى ايران رياست جمهورى (...) 2005-01-25T13:02:23Z text/html fa