حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق بشر  قوانین حقوق بشر


قوانین حقوق بشر

دو شنبه 14 فوريه 2005
مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ


دو شنبه 14 فوريه 2005
مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان


دو شنبه 14 فوريه 2005
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی


دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده


دو شنبه 14 فوريه 2005
ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي


دو شنبه 14 فوريه 2005
اعلاميه حذف خشونت عليه زنان


دو شنبه 14 فوريه 2005
پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان


دو شنبه 14 فوريه 2005
مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي)


دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسيون حقوق کودک


دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان


دو شنبه 14 فوريه 2005
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی


دو شنبه 14 فوريه 2005
پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی


دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی


دو شنبه 14 فوريه 2005
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي


دو شنبه 14 فوريه 2005
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي


سه شنبه 8 فوريه 2005
اعلاميه ي جهاني حقوق بشر

بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -