حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق عمومی  حقوق اساسی  مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی  مشروح مذاکرات مجلس تدوین ق.ا.  جلد دوم


جلد دوم

در این بخش، مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی آورده می شود.

توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از سایت شورای نگهبان بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت حقوق به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران به متن این جلسات در این سایت است.

در سایت حقوق، امکان جستجو در محتوای سایت وجود دارد. پژوهشگران می توانند با استفاده از این ابزار، به راحتی واژه هائی که می خواهند، سریعا پیدا کنند که در کدام جلسه از جلسات تدوین یا تجدیدنظر قانون اساسی موجود می باشند. متاسفانه در سایت شورای نگهبان چنین امکانی وجود ندارد و پیدا کردن کلمه ای در میان این حجم وسیع مطلب، کار آسانی نیست.

تمام حقوق این آثار از آن سایت شورای نگهبان می باشد.

چهار شنبه 23 فوريه 2005
جلسة پنجاهم بيست و نهم مهرماه 1358 هجري شمسي


چهار شنبه 23 فوريه 2005
جلسه چهل و نهم بيست هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي


چهار شنبه 23 فوريه 2005
جلسه چهل و هشتم بيست و ششم مهرماه 1358 هجري شمسي


چهار شنبه 23 فوريه 2005
جلسه چهل و هفتم بيست و پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي


چهار شنبه 23 فوريه 2005
جلسه چهل و ششم بيست و چهارم مهرماه 1358 هجري شمسي


چهار شنبه 23 فوريه 2005
جلسة چهل و پنجم بيست و سوم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه چهل و چهارم بيست و دوم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه چهل و سوم بيست و يكم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه چهل و دوم نوزدهم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه چهل و يكم هيجدهم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسة چهلم هفدهم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسة سي و نهم چهاردهم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه سي و هشتم يازدهم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه سي و هفتم دهم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه سي و ششم نهم مهر ماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه سي و پنجم هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه سي و چهارم هفتم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسه سي و سوم پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي


سه شنبه 22 فوريه 2005
جلسة سي و دوم پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي

بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -