حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق عمومی  حقوق اساسی  مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی  مشروح مذاکرات مجلس تدوین ق.ا.


مشروح مذاکرات مجلس تدوین ق.ا.

در این بخش، مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی آورده می شود.

توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از سایت شورای نگهبان بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت حقوق به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران به متن این جلسات در این سایت است.

در سایت حقوق، امکان جستجو در محتوای سایت وجود دارد. پژوهشگران می توانند با استفاده از این ابزار، به راحتی واژه هائی که می خواهند، سریعا پیدا کنند که در کدام جلسه از جلسات تدوین یا تجدیدنظر قانون اساسی موجود می باشند. متاسفانه در سایت شورای نگهبان چنین امکانی وجود ندارد و پیدا کردن کلمه ای در میان این حجم وسیع مطلب، کار آسانی نیست.

تمام حقوق این آثار از آن سایت شورای نگهبان می باشد.
جلد دوم

-  جلسة پنجاهم بيست و نهم مهرماه 1358 هجري شمسي

-  جلسه چهل و نهم بيست هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي

-  جلسه چهل و هشتم بيست و ششم مهرماه 1358 هجري شمسي

-  جلسه چهل و هفتم بيست و پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي

-  جلسه چهل و ششم بيست و چهارم مهرماه 1358 هجري شمسي


جلد سوم

-  جلسه پنجاه و هشتم دوازدهم آبانماه 1358 هجري شمسي

-  جلسه شصت و هفتم بيست و چهارم آبانماه 1358 هجري شمسي

-  جلسه شصت و ششم بيست و دوم آبانماه 1358 هجري شمسي

-  جلسه شصت و پنجم بيستم آبانماه 1358 هجري شمسي

-  جلسه شصت و چهارم بيستم آبانماه 1358 هجري شمسيجلد نخست

-  جلسه سي و يكم چهارم مهر ماه 1358 هجري شمسي

-  جلسه سي ام سوم مهرماه 1358 هجري شمسي

-  جلسة بيست و نهم دوم مهرماه 1359 هجري شمسي

-  جلسه بيست و هشتم اول مهر ماه 1358 هجري شمسي

-  جلسة بيست و هفتم اول مهرماه 1358 هجري شمسيبعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -