حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق عمومی  حقوق شهری و روستائی  قوانین و مقررات


قوانین و مقررات

جمعه 22 آوريل 2005
تصويبنامه راجع به ماده ( 20 ) مكرر الحاقي به قانون آئين نامه مالي شهرداريها


جمعه 22 آوريل 2005
قانون الحاق يك ماده به آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 1346


جمعه 22 آوريل 2005
لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 أئين نامه مالي شهرداريها


جمعه 22 آوريل 2005
آئين نامه مالي شهرداريها


جمعه 22 آوريل 2005
لايحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری


جمعه 22 آوريل 2005
قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانين مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری


جمعه 22 آوريل 2005
قانون نوسازی و عمران شهری


جمعه 22 آوريل 2005
قانون نحوه ی تقويم ابنِيه ,املاک و اراضی مورد نياز شهرداريها


جمعه 22 آوريل 2005
قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها


جمعه 22 آوريل 2005
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها

بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -