حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق عمومی  حقوق شهری و روستائی  قوانین و مقرراتتصويبنامه راجع به ماده ( 20 ) مكرر الحاقي به قانون آئين نامه مالي شهرداريها

 


هيات وزيران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/1347 مورخ 20/3/1382 وزارت كشور و به استنادماده ( 20 ) مكرر الحاقي به قانون آئين نامه مالي شهرداريها - مصوب 1380 - تصويب نمود :
حد نصاب هاي مقرر در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 4 ) و قسمت اخير ماده ( 16 ) و ماده ( 20 ) آئين نامه مذكور بشرح ذيل افزايش مي يابد :
1 - در بند ( الف ) ماده ( 4 ) : از دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال به دويست و بيست و سه ميليون ( 000/000/223 ) ريال .
2 - در بند ( ب ) ماده ( 4 ) : به ترتيب از دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال به بدويست و بيست و سه ميليون ( 000/000/223 ) ريال و از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال به يك ميليارد و پانصد و چهار ميليون ( 000/000/504/1 ) ريال .
3 - در بند ( ج ) ماده ( 4 ) : از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال به يك ميليارد و پانصد و چهار ميليون ( 000/000/504/1 ) ريال 9
4 - در ماده ( 16 ) : به ترتيب از ششصدهزار ( 000/600 ) ريال به بيست و چهار ميليون ( 000/000/24 ) ريال سالانه واز پنجاه هزار ( 000/50 ) ريال به دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال ماهانه .
5 - در ماده ( 20 ) : از پانصد هزار ( 000/500 ) ريال به بيست ميليون ( 000/000/20 ) ريال .
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

 ارسال به ایمیل
recipient
(recipient's email)

from
(your name)

(your email)


afficher une version imprimable de cet article نسخه مخصوص چاپ
générer une version PDF de cet article نسخه PDF
بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -