حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق عمومی  حقوق شهری و روستائی  قوانین و مقرراتلايحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری

 


ماده واحده :

ارزيابي و تملک املاک و اراضي واقع در طرح بهسازي و عمران جنوب تهران از شمول مقررات قوانين نوسازي و عمران شهري و آئين نامه هاي مربوط شهرداري ، خارج و طبق ضوابط زير نسبت به ارزيابي و تملک عرصه و اعيان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پيشه واقع در طرح مذکور اقدام خواهد شد.
تبصره 1:

 تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و ساير حقوق متصوره اشخاص که ملکشان در طرح قرار مي گيرد ضمن دعوت از مالک يا متصرف از طريق توافق بين سازمان بهسازي و عمران جنوب با مالکين و يا متصرفيني که تصرفاتشان مستند بدلايل کافي بوده باشد بعمل مي آيد و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوتنامه و يا عدم حصول توافق نسبت به بهاي ملک و ساير حقوق متصوره موضوع ظرف 5 روز در هيئتي مرکب از شهردار تهران – مديرکل ثبت تهران و يا نمايندگان آنان مطرح و با جلب نظر کارشناس و يا هيئتي از کارشناسان رسمي دادگستري اقدام به ارزيابي خواهد شد و رأي هيئت مذکور قطعي و لازم الاجراء است .

تبصره 2:

ملاک تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات و ساير حقوق اعم از حق کسب و پيشه و غيره بهاي عادلانه زمان ارزيابي خواهد بود.

تبصره 3 :

 کارشناسان رسمي منتخب هيئت مکلفند ظرف مدت يک هفته از تاريخ ارجاع امر نظريه قاطع خود را به هيئت اعلام نمايند و هيئت در اولين جلسه نسبت بصدور رأي اقدام مي نمايد.

تبصره 4 :

 مدلول رأي هيئت در صورتيکه حضوراً بمالکين يا صاحبان حقوق ابلاغ نشده باشد با ذکر محدوده مورد رأي باقامتگاه مالک يا ذوي الحقوق ابلاغ و يا در دو روزنامه کثيرالانتشار آگهي و با اعطاء مهلت مناسبي که حداکثر از 10 روز تجاوز ننمايد بمالکين و صاحبان حقوق اعلام مي شود تا نسبت به تخليه ملک و تنظيم سند انتقال اقدام نمايند و چنانچه با انقضاء مهلت مقرر اراضي و ابنيه و مستحدثات واقعه در محدوده طرح تخليه نگردد سازمان با حضور نماينده دادستان اقدام به تنظيم صورتمجلس لازم و تخليه و تصرف املاک و اراضي با مستحدثات موضوع طرح مي نمايد.

تبصره 5:

 اراضي فاقد مستحدثات و اعياني اعم از حق ريشه و اشجار و غيره پس از تصويب پروژه توسط شهردار تهران بلافاصله با تنظيم صورتجلسه لازم با حضور نماينده دادستان شهرستان تهران بوسيله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصميم هيئت ابلاغ مي گردد.

تبصره 6:

 سازمان مکلف است بهاء عرصه يا اعياني يا حقوق کسب و پيشه و يا ساير حقوق متصوره املاک و اراضي و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رأي از طرف هيئت مذکور در تبصره يک حداکثر ظرف مدت 5 روز در قبال انتقال املاک و يا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت عدم مراجعه صاحبان حقوق با ايداع آن در صندوق ثبت اسناد و املاک اقدام به تملک و تصرف مورد طرح بنمايد اسناد انتقال اينگونه املاک و اراضي و ساير حقوق متصوره بوسيله نماينده دادستان بنمايندگي از طرف اشخاص ذينفع تنظيم مي گردد.

تبصره 7 :

املاک مشمول طرح بهسازي و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و ماليات و حق الثبت معاف بوده و حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و هزينه کارشناسي بعهده سازمان عمران جنوب است.

مصوب 12/6/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران


 


 ارسال به ایمیل
recipient
(recipient's email)

from
(your name)

(your email)


afficher une version imprimable de cet article نسخه مخصوص چاپ
générer une version PDF de cet article نسخه PDF
بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -