حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  جستجو و پژوهش



سایت های جستجوی حقوقی

 


 این سایت ها یا كاملا به حقوق اختصاص دارند یا بخش عمده اى از آنها به حقوق اختصاص دارد.

اگر مى دانید دقیقا در پی یافتن چه اطلاعاتى هستید و کلید واژگان لازم و كافى را در اختیار دارید، توﺼﻴه مى شود جستجوى خود را ابتدا از سایت هاى اختصاصى گرایش مربوطه شروع کنید (برای مثال اگر موضوع مورد جستجوی شما به حقوق اساسی مربوط می باشد، به قسمت حقوق اساسی سایت مراجعه کنید) و اگر نتایج رضایت بخشى به دست نیاوردید به سایت هاى زیر كه به حقوق به معناى عام آن اختصاص دارند مراجعه کنید.

در این بخش سایت هاى معرفى مى شوند كه جامع و در بر گیرنده تمام گرایش هاى حقوق هستند و لذا توصیه مى شود براى انجام هر تحقیقی از تمام یا بیشتر آنها استفاده شود. اﻴن سایت ها یا خود كتابخانه هاى اینترنتی غنى اى هستند یا در بر دارنده پیوندهاى زیادى به سایر سایت ها مى باشند. لذا به جاى ذكر خسته و سر در گم كننده فهرست هاى در بر دارنده اسامى سایت هاى مربوط به هر رشته حقوقى، در اینجا و با آوردن سایت هاى جامع، بر عهده محقق خواهد بود كه با کلید واژگانش در سایت هاى ذیل الذكر به تحقیق می پردازد و البته در كنار این امر، توﺼﻴه مى شود نگاهى هم به فهرست مختصر سایت هاى تخصصى گرایش مورد تحقیق­ كه بر اساس موضوع هر گرایش حقوقى در این سایت تفکیک شده و ارائه گردﻴده اند­، داشته باشد.

سخنی در باب اهمیت کلید ـ واژه ها:

به برکت پیشرفت های الکترونیک و ظهور پدیده جستجو، واژه ها جان گرفته اند. زین پس پژوهش های علمی با کلید ـ واژه ها انجام می شوند، اگر کلید ـ واژه نداشته باشید، درب هیچ پژوهشی را نمی توانید بگشائید. برتری واژگان موجود در فضاهای الکترونیک با واژگان موجود در رسانه های سنتی (کتاب، نشریه و ...) این است که اصولا در نوع اول واژگان زنده اند و در نوع دوم مرده!

از این رو می گوئیم که به لطف اینترنت، انجام پژوهش بسیار راحت شده است، کافی است که کلید ـ واژگانتان را بدانید، آنها را به موتورهای جستجو می سپارید، این موتورها در تمام نوشته های دنیا (اینترنت) می گردند و به شما می گویند که آن واژگان در کجاها و چه اندازه بکار رفته اند. اما در سیستم قدیمی، چه دشوار بود یافتن یک مطلبی، حتی در متن یک کتاب!

پس، راز موفقیت شما در انجام یک پژوهش خوب از طریق اینترنت، تنها دانستن کلید ـ واژه هاست.

توجه: شما می توانید واژه یا واژگان مورد نظرتان را در محتوای این سایت نیز جستجو کنید. به این منظور از طریق جستجو در مطالب سایت، اقدام کنید. نکته ها: 1) در جستجوی خود دو صورت جدا بودن و چسبیده بودن واژه های ترکیبی را آزمایش کنید.(مثل: بطوريكه و به طوری که) 2) توجه داشته باشید که برخی حروف مثل ی دو املاء متفاوت دارند (مثل : قانون اساسي و قانون اساسی )، لذا هر دو صورت را آزمایش کنید.

توجه: سایت حقوق در نظر دارد، در آینده و به مرور بخش حاضر را گسترش داده و توضیحی اجمالی به زبان فارسی در خصوص هر یک از سایت های زیر ارائه دهد تا پژوهشگران حقوقی را در یافتن سایت مورد نظرشان یاری دهد.

در حال حاضر، می توانیم علاقه مندان را به مطالعه این منبع توصیه کنیم: مقاله پژوهشی «پژوهش حقوقى در اينترنت» به قلم آقای مسلم خلفى در نشریه «رواق اندیشه».

 

Google’s University Search

www.alllaw.com

www.washlaw.edu

www.weblaw.edu.au

lawweb.usc.edu/library/resources/journals.html

lawweb.usc.edu/library

lawweb.usc.edu

www.Findlaw.com

www.ssrn.com

www.un.org united nations

www.catalaw.com

www.Jurist.law.pitt.edu

www.jurist.law.pitt.edu/dictionary.htm

www.law.cam.ac.uk

www.law.cornell.edu

www.library.usyd.edu.au

www.worldlii.org

www.cali.org

Law Journals on the Web

Gopher

 internet public library

 legal questions

Law links

law schools

Legal Domain Network

Gopher servers related to law

US Library of Congress

Virtual Library

The Yale Law School Lillian Goldman Library

West’s Legal Directory

The Law of Cyberspace: Resources on the Internet

Lecrtic Law Library

The Legal Informations

Law Library Resource

 online books

 virtual library

عمده ترين راهنماى حقوق انگلستانinfolaw

 Internet Legal Resource Guide

كتابخانه حقوقي كنگره آمريكا

law.com

راهنمای سایت هاى حقوقی کانادا Lexum

www.questia.com

www.abanet.org

www.lawtopic.org

www.lib.uchicago.edu

www.llrx.com/international_law.html

http://www.lawinfo.com

 

 سایت هایى بیشتر

منبع: www.washlaw.edu

 Washburn Law School

1st Circuit

2nd Circuit

 3rd Circuit

4th Circuit

5th Circuit

6th Circuit

7th Circuit

8th Circuit

9th Circuit

 10th Circuit

11th Circuit

AALLNet

Alabama

 Alaska

 All States Information

Arizona

Arkansas

Archives

 Area Codes (US)

Area Codes (Intl)

Bankruptcy

Bar Associations

Bar Exams

Books

 Business Directory

CALI

California

City Codes

Colorado

Commercial Sites

 Connecticut

Course Materials

Current Awareness

Court Rules

Courts

 CLE

D.C. Circuit

Delaware

District of Columbia

 Directories

 Discussion Groups

Documents

 E-Mail Directories

Executive Law

Experts/Consultants

Federal Agencies

Federal Circuit

Federal Caselaw

 Federal Legislation

 Federal Statutes

Federal Documents

 Florida

Foreign Law

Freenet

Full-Text Searches

Georgia

Government

 Government Directories

 Graduate School

Hawaii

 Historic Documents

Humor

 Hytelnet

Idaho

 Illinois

Indexes

Indiana

International Law

 Investigators

Iowa

 Judges

 Kansas

 Kansas Bankruptcy

 Kansas Decisions

 Kentucky

Law

 Law Firms

Law Jobs

Law Journals

 Law Library Catalogs

 Law Listservs

Law School Labs

Law Professors

 Law Schools

Law Search Engines

Law Students

Legal Books

Legal Dictionaries

Legal Forms

 Legal Humor

 Legal Indexes

Legal Institutes

Legal News

Legal Newsletters

 Legal Newspapers

Legal Organizations

Legal Software

 Legal Vendors

Lexis/Nexis Service

 Listserv Instructions

Listserv Owners

Listservs

Local Law

London Summer Program

 Louisiana

Magazines

 Maine

Maps

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

 Nevada

 New Hampshire

New Jersey

New Law Books

 New Mexico

 New York

News

Newsgroups

Newspapers

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Other Law Sites

 Pennsylvania

Police

 Phone Numbers

Politics

Post-Graduate Prelaw Students

 Publishers

Radio

 Reference-Legal

Request Service

ResearchGuides

Research and Writing

Rhode Island

Rules of Court Search Law Full-Text

 Search Internet

Search State Law Full-Text

South Carolina

South Dakota

State Admin. Law

State Caselaw

State, Court, County

 State Legislation

State Statutes

Stock Market

 Street Maps

Study Law Subject Index

Subscriber Instructions

 Table of Contents

Television

Tennessee

Texas

Topeka

Topical Index

Travel

U.S. Court of Appeals

Uniform Laws

 United States Supreme Court

Usenet News

User Guides

 Utah

Vermont

Video Conferencing

Virginia

Washburn Law Catalog

Washburn Law Library

Washburn Law - London

Washington

 West Virginia

Westlaw Service

Wisconsin

Weather Reports

Wyoming

چند سایت به زبان فرانسه

قوانین و مقررات و رویه هاى قضائى و عهدنامه ها و ... فرانسه

سرویس عمومى

www.etudroit.com

درس هاى حقوقى موجود روى اینترنت به زبان فرانسه

حقوق فرانسه

براى شناخت حقوق بلژیک

راهنماي حقوقي دانشگاه سنت اتين

Lexbase

La porte du droit

www.avis-droit-social.net

www.jurisint.org

corail.sudoc.abes.fr


 ارسال به ایمیل
recipient
(recipient's email)

from
(your name)

(your email)


afficher une version imprimable de cet article نسخه مخصوص چاپ
générer une version PDF de cet article نسخه PDF
 

در همین بخش :

-  سایت های جستجوی عمومی


بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -