حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق بشر  مقالات و سایت های حقوق بشرسایت های حقوق بشر

 


منشور سازمان ملل متحد

اعلاميه جهاني حقوق بشر

ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني

پروتكل شماره 1

پروتكل شماره 2

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

EUDH دائرة المعارف جهانى حقوق بشر

ICRC سایت سازمان صليب سرخ جهاﻧﻰ

دفتر كميسرياى عاﻟﻰ حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بين‌الملل

مركز پژوهش و مطالعات در مورد حقوق بشر و حقوق انساندوستانه

گروه حقوق بين الملل بشر

سازمان ديدبان حقوق بشر

سازمان آموزش حقوق بشر

راهنماي حقوق بشر دانشگاه اوترخت

كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان

صلح سبز

سازمان توسعه بين‌المللي

شبکه توآل

shr.aaas.org/dhr

www.whrnet.org

در فرانسه

Le Médiateur de la République

Commission for the Compensation of Victims of Spoliation - CIVS

Committee on Information Technologies and Freedom – CNIL

Ministry of Justice

National Committee for security deontology – CNDS

National Consultative Commission of Human Rights - CNCDH


 ارسال به ایمیل
recipient
(recipient's email)

from
(your name)

(your email)


afficher une version imprimable de cet article نسخه مخصوص چاپ
générer une version PDF de cet article نسخه PDF
 

بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -