تذکر به سایت های بازتاب و شهید آوینی

 

سایت بازتاب و سایت شهید آوینی اقدام به انتشار ترجمه قانون منع حجاب در مدارس فرانسه که توسط خانم دکتر خاکپور انجام و توسط سایت حقوق منتشر شده بود، کرده اند.

 

سایت بازتاب در مقدمه ای که بر آن افزوده است، آورده است که این ترجمه توسط یکی از بینندگان بازتاب و به نقل از سایت حقوق ارسال شده است.

آنگونه که در صفحه اول سایت حقوق نوشته شده است، مطالب منتشره توسط این سایت مشمول  کپی رایت می باشند و "استفاده از اﻳﻦ مطالب، تنها با ذكر كامل نام نوﻳﺴﻨﺪه، عنوان نوشته و آدرس دﻗﻴﻖ ساﻳﺖ مجاز مي باشد" این به این معناست که دیگران در صورتی می توانند از مطالب این سایت استفاده کنند که این شرایط را رعایت کنند.

متاسفانه سایت بازتاب این شرایط را رعایت نکرده است زیرا آدرس دقیق سایت حقوق را ذکر نکرده است و تنها به ذکر این جمله اکتفا کرده است که این مطلب را یکی از خوانندگان به نقل از سایت حقوق ارسال کرده است. این جمله به هیچ وجه "آدرس دقیق سایت حقوق" نمی باشد. در فضای اینترنت، آدرس دقیق به معنای ذکر کامل آدرس اینترنتی آن سایت است.

مساله دیگر این است که متاسفانه سایت بازتاب در متن ترجمه دست برده است. این سایت در جلوی واژه "کلونی" در متن ترجمه شده، واژه "مجموعه" را گذاشته است. این امر علاوه بر اینکه عدم رعایت امانت توسط این سایت را می رساند، غلط هم هست زیرا کلونی به معنی مستعمره است و نه مجموعه!

 

سایت شهید آوینی به مراتب نارواتر اقدام کرده است زیرا این سایت، ترجمه را بدون هیچ ذکری از نام مترجم و نام و آدرس سایت، منتشر کرده است!

 

سایت حقوق با انتشار علنی این تذکر به این دو سایت محترم، امیدوار است که هموطنان گرامی، به رعایت حقوق مولف و کپی رایت و نیز رعایت امانت در نقل مطلب همت گمارند. سایت حقوق بر خود لازم می داند که از حقوق معنوی خود و نویسندگان محترمش دفاع کند.

سایت حقوق از انتشار مطالبش توسط سایر سایت ها استقبال می کند اما این مساله منوط به این است که شرایط حقوق مولف در این انتقال و بازانتشاری مطلب رعایت شود، حقوقی از قبیل ذکر دقیق عنوان نوشته، نویسنده و آدرس دقیق سایت حقوق.

 

مدیر سایت حقوق

 

 

بازگشت به سایت حقوق