انتشار شماره دوم  نشریه حقوق اساسی

 

 دومین شماره  نشریه تخصصی حقوق اساسی منتشر شد.

شماره دوم نشريه، حاوی بخشهای گوناگونی چون سخن آغازین، مقالات، ترجمه، نقد رویه ها و مصاحبه می باشد. بخش ویژه این شماره نیز به « حقوق و آزادی های بنیادین» اختصاص یافته است.

سخن آغازین این شماره تحت عنوان  مبنا و مفهوم حقوق بنیادین به رشته تحریر درآمده است.

در بخش مقالات این شماره نوشته هایی با عناوین ذیل به چشم می خورد:

«نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان»، «شیوه های تدوین و تصویب قانون اساسی»، « تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا» و «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا».

بخش ویژه شماره دوم حاوی مطالب متنوعی پیرامون حقوق و آزادی های بنیادین است. در این بخش می خوانیم:

«حقوق شهروندی»، «حقوق بشر: نه بشر و نه حقوق»، «آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه»،«حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا»، «مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین»، «حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه».

بخش مصاحبه نشریه در برگیرنده دو گفتگوی متفاوت  است:

-         در گفتگوی اول، آیت الله عمید زنجانی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران به پرسش های نشریه پیرامون جایگاه حقوق و آزادی های بنیادین در ایران  پاسخ داده است.

-         در گفتگوی دوم نیز آقای علی اکبر گرجی، مدیر مسوول نشریه حقوق اساسی به پرسش هایی پیرامون آزادی مذهبی و لائیسیته پاسخ داده است.

 

نشریه حقوق اساسی را می توان علاوه بر فروشگاه تخصصي كتب حقوق و علوم سياسي(مرکز اصلی پخش و فروش)، از کتابفروشی های معتبرنیزتهیه کرد. آدرس مركز اصلی پخش و فروش به شرح ذیل است :

فروشگاه تخصصي كتب حقوق و علوم سياسي ، خ انقلاب ، بين لاله زار و فرصت پلاك 605  تلفن    8845386 دورنگار 8845386

 آدرس  نشریه :

تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، خيابان استخر، کوچه 232 شرقی، پلاک 23 صندوق پستی 8563 - 14155

- تلفن و دورنگار 7964645 و 2126224- 0912

- آدرس الکترونیکی:

E-mail :    ridroitconsti@yahoo.fr

 

 

 

 

 

 

بازگشت به سایت حقوق