بازگشت به فرمت معمولیدانشکده های حقوق دنیا و راهنمای تحصیلاین فهرست در حال تکمیل است.

تمام کشورها:

 براى فهرست تمام مراكز آموزش عالي كشورهاى مختلف جهان اینجا را ﻛﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ

 

کشورهای متحده آمریکا (ترجمه دقیق عبارت the United States of America ):

برای فهرست دانشکده ها و مدارس حقوق کشورهای متحده آمریکا اینجا را کلیک کنید و یا اینجا را.

برای آشنائی با آموزش، دانشگاه، هزینه های تحصیلی و ... در کشورهای متحده آمریکا، اینجا را کلیک کنید.

اگر خواهان دانستن همه چیز در مورد کشورهای متحده آمریکا، از جمله دانشگاهها، شیوه تحصیل، دوره های تحصیلی و ... هستید، اینجا را کلیک کنید.

 

فرانسه:

قبل از هر چیز، این مقاله (به فارسی) را از لوموند دیپلماتیک بخوانید. واقعیت این است که در فرانسه بجز چند دانشگاه مطرح، بر بقیه دانشگاهها رکود علمی حاکم است. 

دانشگاههای فرانسه

راهنمای تحصیل در فرانسه

آژانس EduFrance

راهنمای ادامه تحصیل در رشته حقوق در فرانسه

کتابخانه های دانشگاهی حقوقی فرانسه

 

 

سایر کشورها:

برای آشنائی با تحصیل در لندن، اینجا را کلیک کنید

راهنمای تحصیل در انگلستان

دانشکده ها و کتابخانه های حقوق

دانشکده های حقوق کانادا

راهنماي تحصيل در هندوستان  و نسخه PDF

اسامی و نشانی و درجه بندی دانشگاههای هندوستان

راهنماي تحصيل در هندوستان-دكتر ابراهيم حاجي زاده

راهنمای تحصیل در ترکیه

 

چند منبع در موضوعات مرتبط، به زبان فارسی: 

چگونه دكترا بگيريم

چگونه مي توانيد دكترا بگيريد